TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. akceptuj
Dziś jest 1 maja 2017r. Imieniny: Józefa, Jeremiego, Lubomira
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
 
ZARZĄDZENIE Nr 19/2017

 


ZARZĄDZENIE Nr 19/2017


BURMISTRZA MIASTA I GMINY


WE WSCHOWIE


z dnia 30.01.2017r.


 


 


w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu


 


1. Ochrony i promocji zdrowia


2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania


3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


 


 


 


Na podstawie art. 7 pkt 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 446) oraz art.11 ust.1 pkt 1, art.15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817) zarządzam, co następuje:


 


§ 1


 


Przyznaję dotację dla realizatorów zadania publicznego z zakresu:


 


1. Ochrony i promocji zdrowia


2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania


3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


 


 


wyłonionych w drodze postępowania konkursowego na dofinansowanie z budżetu zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817)


 


1.1 Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów


ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Aktywność to zdrowie dla osób w podeszłym wieku


w kwocie: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)


 


1.2 Stowarzyszenie Przyjaciół „JEDYNKI”


ul. Kazimierza Wielkiego10, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: XIII masowy bieg uliczny z okazji Dnia Dziecka


w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)


 


1.3 Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń”


ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Efektywne spędzanie wolnego czasu


w kwocie: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)


 


1.4 Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1”


ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Zdrowie Przedszkolaka


w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)


 


1.5 Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król


ul. Pl. Św. Jana 1, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Walczymy o lepszą sprawność


w kwocie: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)


 


1.6 Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ”


ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: W ciszy własne myśli słyszysz


w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)


 


1.7 Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ”


ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Ratujemy i uczymy ratować


w kwocie: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)


 


1.8 Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ”


ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Ratujemy i uczymy ratować


w kwocie: 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych)


 


1.9 Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich


ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Amazonki wracają do zdrowia


w kwocie: 4 400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych)


 


1.10 Polski Związek Niewidomych


ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa


Tytuł zadania: Spacerem po zdrowie


w kwocie: 7 100,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych)


 


1.11 Polski Związek Niewidomych


ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa


Tytuł zadania: Biała Laska


w kwocie: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych)


 


1.12 Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy


ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: VII Integracyjny Bieg Orła


w kwocie: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych)


 


1.13 Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”


ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Olimpiada radości


w kwocie: 1 300,00 zł (jeden tysiąc złotych)


 


§ 2


 


2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania


 


 


2.1 Stowarzyszenie na rzecz Aktywacji wsi „ Przy Szkole”


Łysiny 2, 67-400 Wschowa


tytuł zadania : Filcowanie


w kwocie: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych)


 


 


 


2.2 Stowarzyszenie na rzecz Aktywacji wsi „ Przy Szkole”


Łysiny 2, 67-400 Wschowa


tytuł zadania : Mój robot


w kwocie: 1300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)


 


2.3 Liga Obrony Kraju


ul. Pocztowa 7, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Rozwijanie umiejętności manualnych i rozszerzanie wiedzy historycznej w oparciu o budowę oraz prezentację modeli kartonowych na wystawach i konkursach


w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)


 


 


2.4 ZHP Chorągiew Wielkopolska


ul. Kościuszki 25, 67- 400 Wschowa


tytuł zadania :Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy


w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)


 


 


Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych „ Nasz Ośrodek”


ul. Kościuszki 25 ,67-400 Wschowa


tytuł zadania: III Wschowski Marsz Akceptacji Osób Niepełnosprawnych


w kwocie: 600,00 zł (słownie : sześćset złotych)


 


2.6 Stowarzyszenie „ RAZEM ŁATWIEJ”


ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Do klasy IV bez stresu i barier


w kwocie: 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych)


 


2.7 Stowarzyszenie „ RAZEM ŁATWIEJ”


ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa


tytuł zadania : Logarytmiczne zabawy i ćwiczenia dla dzieci sześcioletnich


w kwocie: 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)


 


Stowarzyszenie Przyjaciół „JEDYNKI”


ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Szach Królowi - lekcje szachów dla pierwszaków


w kwocie: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)


 


2.9 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci”


Przyczyna Górna 22, 67-400 Wschowa


tytuł zadania : Szydełkowe ABC


w kwocie: 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych)


 


2.10 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci”


Przyczyna Górna 22, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Przedszkolak w świeci poezji- moja mama


w kwocie: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych)


 


2.11 Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemi Wschowskiej”


ul.Pl. Zamkowy 7, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Edukacja proekologiczna podczas rajdów rowerowych


w kwocie: 330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych)


 


2.12 Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy


ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Akademia biegowa- naucz się żyć zdrowo i aktywnie


w kwocie: 3000,00 z ł(słownie: trzy tysiące złotych)


 


§ 3


 


3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


 


 


3.1 Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun”


Lgiń 6, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Akademia tenisa stołowego


w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)


 


3.2 Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun”


Lgiń 6, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Wspieranie działań promujących, upowszechnianie sportu prowadzonych przez UKS Tajfun Lgiń


w kwocie: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)


 


3.3 Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”


ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Upowszechnianie sportu w Gminie Wschowa


w kwocie: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)


 


3.4 Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki „WSTK”


ul. Jagodowa 7, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Rozgrywki w dolnośląskiej, lubuskiej i wielkopolskiej lidze koszykówki


w kwocie: 69 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)


 


3.5 Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica


ul. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: IV Bieg Przedszkolaka


w kwocie: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)


 


3.6 Wschowski Klub Motorowy


ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Rozwijanie zainteresowań sportami motorowymi, szkolenie zawodników, organizacja zawodów


w kwocie: 43 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych)


 


3.7 Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”


Siedlnica 167, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Mistrzostwa polski amatorów w powożeniu zaprzęgami


XII Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi


w kwocie: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)


 


3.8 Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”


Siedlnica 167, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: XI Jeździeckie mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w skokach przez przeszkody


Zawody regionalne i towarzyskie.


w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)


 


 


3.9 Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”


Siedlnica 167, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: XI zawody w Powożeniu zaprzęgami Jedno i Parokonnymi


w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)


 


3.10 Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”


Siedlnica 167, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Regionalno- towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody- zakończenie wakacji


w kwocie: 2 800,00 zł(słownie: dwa tysiące osiemset złotych)


 


3.11 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ZAHIR VOLLEY WSCHOWA


ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Siatkówka- zajęcia rekreacyjno- sportowe


w kwocie: 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)


 


3.12 Klub Sportowy „Pogoń Wschowa”


ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Rozwijanie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinach piłki nożnej oraz tenisa stołowego


w kwocie: 20 500,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych)


 


3.13 Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „NASZA SZKOŁA” we Wschowie


ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Z żeglowanie za pan brat. Żeglarski weekend


w kwocie: 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych)


 


3.14 Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ”


ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Sztafeta pamięci


w kwocie: 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych)


 


3.15 Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ”


ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Żyj zdrowo na sportowo


w kwocie: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych)


 


3.16 Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy


ul. Pocztowa 7, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez strzelectwo


w kwocie: 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych)


 


3.17 Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej


ul. Niepodległości 14, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Mistrzostwa Polski Zachodniej mażoretek we Wschowie


w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)


 


3.18 Ludowy Zespół Sportowy „AVIA” Siedlnica


Siedlnica 15, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych juniorów, seniorów w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez realizację procesu szkoleniowego w dyscyplinie piłki nożnej


w kwocie: 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych)


 


 


 


 


3.19 Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień


ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Upowszechnianie sportu oraz prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i Gminy Wschowa


w kwocie: 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych)


 


§ 4


 


4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


 


 


4.1 Wschowskie Towarzystwo Strzeleckie im. BATALION PARASOL


ul. Słowackiego 3, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Żywa lekcja historii- inscenizacja wypadu na Wschowę 1939r.


w kwocie: 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych)


 


4.2 ZHP Chorągiew Wielkopolska


ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Dzień flagi


w kwocie: 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych)


 


4.3 Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki „WSTK”


ul. Jagodowa 7, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Festyn rodzinny z okazji obchodów X-lecia WSTK Wschowa- Sława


w kwocie: 7 200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych)


 


4.4 Stowarzyszenie na Rzecz Aktywacji Wsi „Przy Szkole”


ul. Łysiny 2, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Nasza Wisła


w kwocie: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych)


 


4.5 Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne komputery i gry”


ul. Legnicka 65, Wrocław


tytuł zadania: Festiwal dawnych komputerów i gier- Wschowa 2017


w kwocie: 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych)


 


4.6 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK”


ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: XI Zaczarowana kraina


w kwocie: 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych)


 


4.7 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”


ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: „Siostra Iwona Król- cicha bohaterka Wschowy”


w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)


 


4.8 Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”


ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Kultura i sport idą w parze


w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych)


 


 


4.9 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”


ul. Obr. Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: „Spotkanie z podróżnikami”


w kwocie: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych)


 


4.10 Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej


ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Królewski koncert walentynkowy


w kwocie: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)


 


4.11 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”


ul. Obr. Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: „Spotkanie z filmowcami”


w kwocie: 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych)


 


4.12 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”


ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: „The kino”


w kwocie: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)


 


4.13 Związek Strzelecki „Strzelec” – Organizacja Społeczno-Wychowawcza


ul. Matejki 1, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Kultywowanie tradycji oręża polskiego i wychowanie w duchu patriotycznym


w kwocie: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)


 


4.14 Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień


ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: „Obóz szkoleniowo-turystyczny dla młodzieży z terenu miasta i Gminy Wschowa- zostań sędzią lekkiej atletyki”


w kwocie: 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych)


 


§ 5


 


Oferty odrzucone:


 


 


1.Ochrony i promocji zdrowia


1.1 Stowarzyszenie Czas A.R.T.


ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Droga św. Jakuba – odcinek wschowski


 


2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania


2.1 Stowarzyszenie Czas A.R.T.


ul. Bema 1/2, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Wobec wyznań rozmowy Czas A.R.T.


 


3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


3.1.Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica


ul. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Szkolenie proobronne


 


4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


4.1 Stowarzyszenie Czas A.R.T.


ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Odkrywamy zapomniane


 


4.2 Stowarzyszenie Czas A.R.T.


ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Konferencja naukowa „Ziemia Wschowska i reformacja” wraz z wydaniem książki pt. „Życie duchowe na Ziemi Wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląski”


 


4.3 Stowarzyszenie Klubu Biegacza Wartko


Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 62-590 Golina


tytuł zadania: Znam zabytki mojej gminy –wakacyjne warsztaty zabytkowej architektury Gminy Wschowa dla jej najmłodszych mieszkańców


 


4.4. Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemi Wschowskiej”


Pl. Zamkowy 7, 67-400 Wschowa


tytuł zadania: Poznaj swój region z pozycji siodełka rowerowego


 


§ 6


 


Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone są w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą ze zleceniobiorcą.


 


§ 7


 


Wykonanie Zarządzenie powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Wschowa oraz Naczelnikowi Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych.


 


§ 8


 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Burmistrz


Miasta i Gminy Wschowa


 


Danuta Patalas

© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 225848