TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. akceptuj
Dziś jest 22 lutego 2017r. Imieniny: Małgorzaty, Marty, Piotra
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
 
Zawiadomienie o XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ

 


 


Z A W I A D O M I E N I E


21 grudnia 2016r. o godz. 1400


w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy


we Wschowie, odbędzie się


XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ


 


Proponowany porządek obrad :


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2.Wnioski do porządku obrad.


3.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.


4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.


5.Interpelacje i zapytania radnych.


6.Podjęcie uchwał w sprawie: 1. programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,

 2. zmiany Uchwały Nr IV/24/15 Rady Miejskiej we z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących zasoby gminne z przeznaczeniem na cele rolnicze,

 3. zbycia nieruchomości gminnych,

 4. nabycia nieruchomości gminnych w zasoby gminne,

 5. ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej we Wschowie na rok 2017,

 6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2017,

 7. ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2016,

 8. zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na rok 2016,

 9. zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2016-2026,

 10. uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok,

 11. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2017-2026,


7.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.


8.Wolne wnioski, zapytania i informacje.


9.Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Hanna Knaflewska-Walkowiak

Pliki do pobrania
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 221019
statystyki www stat.pl