Dziś jest 23 czerwca 2017r. Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
Zespół ds. Planowania Przestrzennego

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminy:

 

 

pracownicy:

 

 

 

Zespół ds. Planowania Przestrzennego:

1. Prowadzi sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego, przy czym zadania te obejmują w szczególności:

1) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,

2) koordynację i obsługę działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

3) koordynację i obsługę działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów;

5) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6) ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

7) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

8) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,

10) naliczanie wysokości rent planistycznych,

11) regularne przekazywanie informacji w zakresie windykacji wg właściwości Zespołu,

12) podziały geodezyjne,

13)koordynacja zespołem uzgadniającym rozwiązania projektowe zlokalizowane na nieruchomościach gminnych,

2. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

 

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.PP.

Pliki do pobrania
  • Biuro Obsługi Interesanta
Skorzystaj z Biura Obsługi Interesanta.
  • Kalendarium
  • Wkrótce
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 60130