Dziś jest 25 lipca 2017r. Imieniny: Krzysztofa, Walentyny, Jakuba
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
Zespół ds. Dróg i Inwestycji Gminnych

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminy:


pracownicy:

Marian Szarejko, główny specjalista, 
telefon: 65 540 86 44 , email: [email protected]
Mirosław Jóskowiak 65 540 86 40 [email protected]
Grzegorz Panfiło 65 540 86 16 [email protected]
Damian Nietyksza 65 540 86 40 damian.nietyksza@wschowa.pl

Zespół ds. Dróg i Inwestycji Gminnych:

1. Prowadzi sprawy związane z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi, które obejmują w szczególności:

1) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,

2) projektowanie przebiegu dróg,

3) budowę, modernizację i ochronę dróg,

4) zarządzanie drogami,

5) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

6) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy,

7)koordynację i obsługę we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,

2. Zespół prowadzi sprawy energetyczne Gminy.

3. Zespół prowadzi również sprawy związane z:

1) współpraca z Zespołem ds. Środków Zewnętrznych i Komunikacji Zewnętrznej w pozyskiwaniu środków z europejskich i krajowych funduszy pomocowych w swoim zakresie rzeczowym,

2) konstruowaniem wieloletnich planów inwestycyjnych,

3) budową lub modernizacją budynków i budowli,

4) budową i modernizacją infrastruktury komunalnej, do realizacji których niezbędna jest dokumentacja techniczna,

5)prowadzeniem inwestycji współrealizowanych przez Gminę,

6)regularne przekazywanie informacji w zakresie windykacji wg właściwości Zespołu,

7) wykonywaniem innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.IG.

The free onlinediv table generator allows you to create nice grids for your websites. Please subsribe for a htmlg membership to stop adding promotional messages to the edited documents.

Pliki do pobrania
  • Biuro Obsługi Interesanta
Skorzystaj z Biura Obsługi Interesanta.
  • Kalendarium
  • Wkrótce
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 60907