Dziś jest 26 czerwca 2017r. Imieniny: Jana, Pawła, Miromira
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
Referat ds. Podatków

Kierownik Referatu: Anna Bojarska-Owoc (zobowiązania osób prawnych, podatek od środków transportowych, postępowanie w sprawach dotyczących ulg i umorzeń) telefon: 65 540 86 37, e-mail: [email protected]

Pracownicy:

 • Dorota Kraska-Wolny (księgowość podatkowa, upomnienia, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach) 65 540 86 10 [email protected]
 • Agnieszka Kuryłło (windykacja należności, upomnienia) 65 540 86 11 [email protected]
 • Małgorzata Hauke (wymiar zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych na terenie gminy, zwrot podatku akcyzowego, zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego) 65 540 86 12 [email protected]
 • Iwona Grubecka (wymiar zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych na terenie miasta, postępowanie w sprawach dotyczących ulg i umorzeń, zaświadczenia o stanie majątkowym) 65 540 86 57 [email protected] 
 • Ewelina Skorupińska (pomoc administracyjna) 65 540 86 97 [email protected]

Do zadań Referatu ds. Podatków należy :

 1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, a w szczególności :
  1. prowadzenie całości dokumentacji wymiarowej podatków ( w tym rejestrów, przypisów i odpisów),
  2. prowadzenie ewidencji księgowej należnych i pobranych podatków i opłat lokalnych,
  3. kontrola terminowej realizacji zobowiązań i likwidacja nadpłat,
  4. windykacja zaległości oraz współdziałanie z urzędami skarbowymi, sądami i komornikami sądowymi w zakresie prowadzonej egzekucji administracyjnej i sądowej,
  5. rozliczanie inkasentów
  6. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty, zwrotu podatku akcyzowego – na podstawie przeprowadzonych postępowań podatkowych na wniosek podatnika,
  7. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
  8. postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz w sektorze rolnictwa i rybołówstwa (opracowywanie wniosków, wydawanie decyzji i zaświadczeń),
  9. postępowanie w sprawach dotyczących pomocy de minimis dla zakładów pracy chronionej,
  10. prowadzenie ewidencji wydanych dokumentów,
  11. przygotowywanie projektów uchwał podatkowych oraz danych do projektu budżetu i sprawozdań,
 2. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępcę.

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu RP.


Podatki i opłaty lokalne

Pliki do pobrania
 • Biuro Obsługi Interesanta
Skorzystaj z Biura Obsługi Interesanta.
 • Kalendarium
 • Wkrótce
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 60198