Dziś jest 26 czerwca 2017r. Imieniny: Jana, Pawła, Miromira
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
Stanowisko ds. Profilaktyki i Młodzieży

pracownicy:

 

Do zakresu działania Stanowiska ds. Profilaktyki i Młodzieży należy :

1) działanie na rzecz tworzenia lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych i narkomanii,

2) przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych narkomanii, stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie Gminy,

3) przygotowanie gminnego projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Wschowa,

4) ogłaszanie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu,

5) współpraca z instytucjami i organizacjami w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, udzielania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem,

6) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy prawnej, psychologicznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

7) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie alkoholizmu i narkomanii,

8) uczestnictwo w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika wojewody

9) wdrażanie i propagowanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

10) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

11) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej,

12) administrowanie pomieszczeniem zajmowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz składnikami mienia gminnego stanowiącego wyposażenie pomieszczeń GKRPAiPN i świetlic środowiskowych,

13) koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie kultury i sportu adresowanych do dzieci i młodzieży ,

14) współpraca z samorządem lokalnym, z samorządami uczniowskimi oraz Młodzieżową Radą Miejską,

15) współpraca z Sołtysami, Radami Sołeckimi oraz sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem świetlic wiejskich,

16) organizacja wyborów do organów samorządów wiejskich,

17) gromadzenie dokumentacji z wyborów do organów samorządów wiejskich.

18) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępcy.

 

Przy znakowaniu spraw Stanowisko używa symbolu PiM.

Pliki do pobrania
  • Biuro Obsługi Interesanta
Skorzystaj z Biura Obsługi Interesanta.
  • Kalendarium
  • Wkrótce
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 60198