Dziś jest 26 lipca 2017r. Imieniny: Anny, Mirosławy, Grażyny
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
 
Już wiadomo, gdzie król August III jadał we Wschowie i gdzie stał tron monarchy…

            Wizyty królów z dynastii Wettinów we Wschowie, Augusta II i Augusta III, często są przywoływane jako dowód znaczącej roli stolicy ziemi wschowskiej w Królestwie Polskim. Zarówno kronika wschowskich bernardynów jak i inni wschowscy dziejopisarze wspominali o zmianach w zabudowie rynku związanych z wizytami Sasów w mieście. Pierwszą wizytę Augusta III we Wschowie poprzedziły prace przeprowadzone pod nadzorem architekta królewskiego przysłanego z Drezna. Wiadomo, że rezydencja monarchy została przygotowana w domach mieszczańskich w zachodniej pierzei rynku. Pomieszczenia na I piętrze połączono ze sobą przebijając przejścia w ścianach szczytowych. Przebudowano także ratusz, w którym znalazła się wielka sala posiedzeń senatu. Tam także monarcha przyjmował poselstwo tureckie. Rezydencja została połączona specjalnymi drewnianymi łącznikami - galeriami z ratuszem i kościołem farnym.


            Dzięki przeprowadzonej kwerendzie w zbiorach Saksońskiego Archiwum Państwowego w Dreźnie (Sächsisches Staatsarchiv Hauptstaatsarchiv Dresden) udało się odnaleźć plany przebudowy ratusza oraz aranżacji rynku we Wschowie, wykonanych z okazji wizyty Augusta III w 1737 roku. Pomieszczenia poszczególnych kamienic opisane zostały zgodnie z przeznaczeniem. I tak, od północy w dwóch domach znajdowała się jadalnia królewska (obecnie Rynek 6 i 7), następnie mała sala audiencyjna i osobisty gabinet króla, a za nim, od strony podwórza sypialnia. Od strony południowej, czyli naroża rynku z ulicą Rzeźnicką mieszkali ministrowie. Plac przy Rzeźnickiej był wówczas zabudowany niskimi, drewnianymi jatkami. Na planach w archiwum drezdeńskim zbiornik wodny z figurą kobiety znajdował się na rynku, pomiędzy wieżą ratusza a rezydencją Augusta III. Widać na nim także wyraźnie przebieg łączników między rezydencją a ratuszem i kościołem. Zachował się także plan ratusza, szczegółowy widok fasady z drewnianymi, ozdobnymi dwubiegowymi schodami. Obecność małej drewnianej architektury malowniczo wpisywała się w zabudowę rynku. W pierzejach rynkowych znajdowały się jeszcze domy drewniane lub półmurowane, a ulice dochodzące do rynku (dawna Łazienna, Długa, Szewska, Dwóch Wiader, Zamkowa) były zabudowane w ponad 80% domami drewnianymi. Kamienice stanowiły rzadkość.


W dokumentach można znaleźć również szczegóły związane z pobytem króla i poselstwa tureckiego z 22 maja 1755 roku. Skrupulatnie odnotowano menu oficjalnego przyjęcia, miejsca przy stole przypisane poszczególnym gościom, prezenty dla monarchy, ilość codzienne dostarczanych świeżych produktów dla posłów.


            Odnalezione archiwalia to skarbnica wiedzy o Wschowie, cenny materiał do szczegółowych badań nad urbanizacją miasta i wydarzeniami związanymi z wizytami władców.


Marta Małkus, wschowski historyk sztuki, mogła zrealizować swoje badania w ramach projektu sfinansowanego przez niemieckie Ministerstwo do spraw Kultury i Mediów. Pełnomocnik Rządu Federalnego, pani Magdalena Oxfort, osobiście uczestniczyła w pracach w archiwum. Projekt został zrealizowany w dniach 22-25 marca 2012 roku.

Galeria
Wschowa, fara, brama krolewska
Drezno archiwum

© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 33527