Dziś jest 23 czerwca 2017r. Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
 
Budżet Inicjatyw Obywatelskich. Rusza nabór wniosków.

Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe to projekt, który ma pobudzić grupy młodzieżowe, samorządy szkolne, studenckie do współpracy z liderami, opiekunami, a także kooperacji międzypokoleniowej, ma też promować postawy i aktywność obywatelską wśród młodych mieszkańców Województwa Lubuskiego.


Celem projektu jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez inicjowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw młodych mieszkańców województwa lubuskiego, wzmacnianie zaufania i więzi między samorządem, a młodymi obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów czy wzmacniania zbieżnych wartości. Włączenie do udziału w procesie rozwoju regionu nieformalnych grup młodzieżowych oraz organizacji pozarządowych aktywizujących młodzież przyczynia się do trwałego budowania tożsamości regionalnej.


Kto może wnioskować o dotacje:


Realizatorami projektów będą organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne (niemniej niż 3 osoby, z liderem – osobą pełnoletnią) z opiekunem w postaci organizacji pozarządowej, którym operator projektu zleca wykonanie zadania. Jedna organizacja pozarządowa może realizować jeden projekt, natomiast może opiekować się wieloma grupami nieformalnymi. Operator pomoże w znalezieniu organizacji parasolowej, jeśli zgłosi się grupa z projektem.


Kiedy będzie można wnioskować o dotację:


Konkurs na przyznanie mikrodotacji zostanie ogłoszony w dniu 12 czerwca 2017 r. i potrwa do 07 lipca 2017r.Zapraszamy do udziału w konkursie.
To już teraz odpowiedni moment na tworzenie własnych pomysłów i inicjatyw przez młodzież i na rzecz ludzi młodych.
Szczegóły dotyczące konkursu i jego wymogów proceduralnych znajdziecie na naszej stronie. Obserwujcie Nas.


Na co może być przeznaczona dotacja?


Sfera zadań publicznych art. 4. ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; m. in.: • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,

 • Integracja – międzypokoleniowa, kulturowa,

 • Działalność na rzecz: osób niepełnosprawnych, rozwoju wspólnot lokalnych,

 • Promocja zatrudnienia,

 • Innowacje,

 • Promocja i organizacja wolontariatu,

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata, edukacja,

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

 • Turystyka i krajoznawstwo,

 • Działania na rzecz rodziny,

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.


O jakie środki można wnioskować?


Maksymalnie do 5 tys. zł.
Realizator projektu w ramach mikrodotacji musi zapewnić co najmniej 10% wkładu własnego (dotyczy wkładu osobowego).


WIĘCEJ INFORMACJI

© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 47234