PLANOWANIE PRZESTRZENNE

WYKAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Lp. Nazwa studium Uchwała nr Załącznik tekstowy Załącznik graficzny
1 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa Uchwała Nr XXXV/392/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 września 2013 r. Pobierz załącznik Kier. rozwoju Uwarunkowania

WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp. Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Uchwała nr Opublikowany  Załącznik graficzny 
 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska we wsi Łysiny  Uchwała Nr XX/190/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 20 grudnia 1996 r.  Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 3, poz. 24  Łysiny 
2 Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowy dotyczącej części terenu położonego na obszarze wsi Tylewice  Uchwała Nr XXXIV/389/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 28 sierpnia 2001 r.
 
Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 98, poz. 704 z dnia 15.10.2001 r.   Tylewice
 3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru A w obrębie wsi Lgiń  Uchwała Nr XLI/488/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 75, poz. 1004 z dnia 31.07.2002 r.   Lgiń – obszar A
4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru B w obrębie wsi Lgiń  Uchwała Nr XLI/489/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 75, poz. 1005 z dnia 31.07.2002 r.   Lgiń – obszar B
5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru CD w obrębie wsi Lgiń  Uchwała Nr XLI/490/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 75, poz. 1006 z dnia 31.07.2002 r.  Lgiń – obszar CD 
6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru E w obrębie wsi Lgiń  Uchwała Nr XVIII/208/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 43, poz. 774 z dnia 29.06.2004 r.   

Lgiń – obszar E, cz. zachodnia

Lgiń – obszar E, cz. wschodnia

7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowy terenów w rejonie ulic

Pocztowa- Klasztorna- Bema- Niepodległości- Westerplatte- Parkowa we Wschowie dotyczący części działki nr 1057/40

przy ul. Pocztowej 

Uchwała Nr XXXIII/347/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 października 2005 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 89, poz. 1500 z dnia 28.11.2005 r.  Wschowa – ul. Pocztowa 
8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych  Uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 25, poz. 573 z dnia 31.03.2008 r. 

Wschowa – rys.1 cz. zachodnia

Wschowa – rys.1 cz. wschodnia

Wschowa – rys. 2

 

9 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie  Uchwała Nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 15, poz. 290 z dnia 05.03.2009 r.   Wschowa – strefa aktywności gospodarczej
10 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa obejmującego obszar działek o nr ewid 2356/1 i 2356/2 położonych przy ulicy Wolsztyńskiej - D-2-U  Uchwała Nr XVI/156/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2011 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 494 z dnia 17.02.2012 r.  Wschowa – ulica Wolsztyńska 
11 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych D-54-MU  Uchwała Nr XXI/217/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31.05.2012 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1515 z dnia 03.08.2012 r.   Wschowa – ulica Pusta
 12 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla działek oznaczonych nr ewid. 970, 1025, 1026 i 1029 we Wschowie  Uchwała Nr XXXI/346/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.04.2013 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1311 z dnia 13.05.2013 r.  Wschowa - Klasztor 
 13 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych A-128-P,U i B-33-U  Uchwała Nr XXXI/347/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.04.2013 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1359 z dnia 20.05.2013 r. 

 

 14 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część wschodnia  Uchwała Nr XXXIII/368/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27.06.2013 r  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1756 z dnia 16.07.2013 r.  Wschowa – cz. wschodnia 
15 Zmiana Miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszarów położonych przy ul. Daszyńskiego we Wschowie  Uchwała Nr XXXVIII/424/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.12.2013 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 202 z dnia 24.01.2014 r.  Wschowa – obszary przy ul. Daszyńskiego 
16 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część południowa  Uchwała Nr XXXVIII/425/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.12.2013.r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 226 z  dnia 28.01.2014 r.  Wschowa – cz. południowa 
17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej  Uchwała Nr XLIV/508/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2606.2014 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 1448 z dnia 15.07.2014 r.
 
 Wschowa - mleczarnia ;nbsp
18 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych 
dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy
 
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr VII 64 15 z dnia 28 maja 2015 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1086 z dnia 15 czerwca 2015 r.
 
Wschowa – kino 
19 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych 
dla obszaru w rejonie ulic Łąkowa, Garbarska, Nowa i ks. A. Kostki  
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr VII 66 15 z dnia 28 maja 2015 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1087 z dnia 15 czerwca 2015 r.   Wschowa –
szpital
20 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru położonego w rejonie ul. Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej we Wschowie  Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr VII 65 15 z dnia 28 maja 2015 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1390 z dnia 20 lipca 2015 r.   Wschowa - centrum, północ
21 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funcjonalnie z nim związanych - część północna  Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr IX 76 15 z dnia 25 czerwca 2015 r.   Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1413 z dnia 27 lipca 2015 r. Wschowa - cz. północna 
22 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część zachodnia  Uchwała Nr XVI/165/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 829 z dnia 14 kwietnia 2016 r.  Wschowa - cz. Zachodnia 

Publikacja: s.ps