Przyznano środki finansowe na realizację zadań Gminy Wschowa

01.02.2018
kolorowe ludziki

Zostały przyznane środki finansowe na realizację zadań Gminy Wschowa z zakresu:

1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Ochrony i promocji zdrowia

Lista przyznanych dotacji dla realizatorów zadania publicznego została zamieszczona w poniższym załączniku.

 

 

 

 

 

Publikacja: s.ps