Budżet Obywatelski

W 2016 roku zakończono głosowanie nad drugim Wschowskim Budżetem Obywatelskim. Mieszkańcy gminy, tym razem, wybierali spośród 59 zakwalifikowanych projektów zgłoszonych przez organizacje, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne, grupy mieszkańców, radnych. Na realizacje WBO, podobnie jak w pierwszym budżecie, przeznaczono 600 tysięcy złotych. Tegoroczne wybory cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Do realizacji weszło siedem projektów.

Lista zadań realizowanych w 2017

Dla przypomnienia w pierwszym WBO zrealizowanych zostało 14 projektów.

Lista zadań realizowanych w 2016

Publikacja: s.ps