Eko-Przyszłość wprowadził nowy system powiadamiania

29.01.2018

Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” wprowadził sms-owy i e-mail-owy system informowania o powstaniu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy, kto wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail w bazie Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli, będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe w przypadku wystąpienia zaległości.

Jeśli w terminie 7 dni od powiadomienia zobowiązany uiści zaległość to uniknie naliczenia kosztów upomnienia.
Wystarczy pobrać, wypełnić poniższe oświadczenie i złożyć je w siedzibie Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli lub wysłać pocztą na adres:

Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość”
ul. Arciszewskiego 10
67-100 Nowa Sól

Do pobrania: 
PDF icon oswiadczenie.pdf (0.46 MB)

Publikacja: s.ps