Rozpoczęły się konsultacje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi

20.11.2017

20 listopada 2017 roku rozpoczęły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotowymi wymienionymi w art.  ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Wschowa.
Przedmiotem konsultacji  jest projekt Uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w Projektu uchwały, ich wyniki nie są wiążące dla Gminy Wschowa.

Konsultacje potrwają do 5 grudnia 2017

Opinie można składać na piśmie lub przesyłać elektronicznie:
- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (pok. Nr 7) Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1,
- pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa,
- fax: 065 540 13 40,
- e-mailem: dariusz [dot] przybylskiatwschowa [dot] pl

W załącznikach zamieszczona została pełna treść zarządzenia burmistrza oraz projekt Uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Publikacja: s.ps