Tylko do niedzieli w muzeum....

29.12.2017

Już tylko do niedzieli, 31 grudnia, oglądać można wystawę czasową „Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” poświęconą dziedzictwu reformacji na ziemi wschowskiej.
Wystawa czasowa „Verbum Domini manet in aeternum” to największy w ostatnich latach projekt wystawienniczy realizowany przez Muzeum Ziemi Wschowskiej we współpracy z Referatem Kultury byłych Ziem Prus Zachodnich, Ziemi Poznańskiej oraz Wołynia i Galicji, reprezentowanym przez Panią Magdalenę Oxfort; w partnerstwie z Archiwum Państwowym w Poznaniu i Zielonej Górze, Muzeum Okręgowym w Lesznie oraz PAN Biblioteką Kórnicką. Na wystawie, której otwarcie miało miejsce 18 maja, odbyły się liczne wydarzenia edukacyjne i popularnonaukowe prezentujące Wschowę jako najsilniejsze obok Torunia centrum luteranizmu w Polsce poprzez eksponaty będące spuścizną protestanckich mieszkańców Wschowy, Szlichtyngowej, a także małych parafii wiejskich.
(MZW)

Publikacja: s.ps