BURMISTRZ INFORMUJE: „NIE MA SKAŻENIA WODY”

08.12.2017
kran z wodą

UWAGA MIESZKAŃCY WSCHOWY I PRZYCZYNY DOLNEJ
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

INFORMUJE, ŻE NIE MA SKAŻENIA WODY!!!

 

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o. informuje, że w związku ze stwierdzeniem pogorszenia jakości mikrobiologicznej wody podjęto działania prewencyjne. Polegają one na monitorowaniu sieci wodociągowej i rozpoczęciu procesu chlorowania sieci.

W pobranych próbkach nie stwierdzono bakterii E. coli i enterokoków, dlatego ujęcie wody nie zostało zamknięte przez PPIS w Nowej Soli, a jedynie wydano zalecenie przegotowywania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak również przegotowywanie wody służącej do mycia naczyń oraz czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością.

Publikacja: s.ps