Projekt listy osób uprawnionych do przydziału lokalu docelowego

02.11.2017

 

Projekt listy osób uprawnionych do przydziału lokalu docelowego

sporządzony na podstawie wniosków zweryfikowanych w okresie

od 01 września do 31 października 2017 roku.

 

L.p.

imię i nazwisko

liczba osób wspólnie ubiegających

się o przydział lokalu

punktacja

1

Elżbieta Sobczak

1

430

2

Leszek Jagodzik

1

185

3

Jan Mikołajczak

1

180

4

Anna Hatala

1

170

5

Halina Andrzejewska

1

165

6

Maria Bauch

1

150

7

Ewelina Hylak

1

130

8

Michał Wiśniewski

1

-120

9

Walentyna Gutorska

2

175

10

Katarzyna Nowak

2

135

11

Kamila Dębłowska

2

- 55

12

Weronika Blinkowska

3

435

13

Dagmara Daczkowska

3

200

14

Angelina i Łukasz Snochowscy

3

140

15

Anna Siepak

3

- 40

16

Paweł Piekarczyk

3

- 60

17

Ludwik Kube

4

345

18

Małgorzata Śliwińska

4

300

19

Magdalena Bartoszewicz

4

190

20

Dorota Dziadkiewicz

4

160

21

Magdalena Kuczkowiak

4

160

22

Aneta Sobecka

4

160

23

Grzegorz Rohatyński

4

150

24

Marzena Frąckowiak

4

140

25

Beata Ciesielska

5

410

26

Małgorzata Ciesielska

5

255

27

Grzegorz Kusyk

5

140

28

Jacek Kudła

6

170

 

Wschowa, dnia 02 listopada 2017 roku

Skargi, wnioski i odwołania dotyczące projektu listy przyjmują pracownicy Wydziału Gospodarki Gminy w pokoju nr 19 w okresie wywieszenia listy tj. od 02 listopada do 15 listopada 2017 roku . 

 

Publikacja: informatyk