Festiwal piosenki ekologicznej

26.10.2017
śpiewające przedszkolaki
Autor zdjęć: 
Piotr Dziełakowski, Spółka Komunalna

Spółka Komunalna we Wschowie, Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Straż Miejska we Wschowie oraz Centrum Kultury i Rekreacji zapraszają do udziału w Festiwalu Piosenki Ekologicznej. Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu będzie spalanie odpadów w instalacja przydomowych (kotłowniach), emisji niebezpiecznych spalin do środowiska naturalnego i zagrożeń związanych z tym niebezpiecznym zjawiskiem jakim jest pojawiający się w naszym otoczeniu tzw. smog.
Festiwal odbędzie się w środę, 29 listopada.
Nie jest to pierwsza prowadzona inicjatywa profilaktyczna o tematyce ekologicznej. W kwietniu przeprowadzono konkurs plastyczny pod tytułem ,,Dzieci Zakazują palić śmieci".

W załączeniu umieszczony został regulamin Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Śmieci się segreguje, a nie w piec pakuje”.

W związku z tym Straż Miejska przypomina:
W okresie jesienno - zimowym pogarsza się jakość powietrza, którym oddychamy. W znacznej mierze odpowiada za to tzw. niska emisyjność czyli emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w piecach, kominkach i kotłach. W procesie spalania bardzo ważną rolę odgrywa temperatura spalania w przypadku gdy jest ona zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.
Spalanie niskiej jakości węgla lub odpadów – w piecach domowych, które nie są wyposażone w żadne instalacje oczyszczania spalin, prowadzi do bardzo wysokiej emisji pyłów i substancji rakotwórczych.
Nie spalaj odpadów w piecach domowych - spalane śmieci nie znikają całkowicie!!!
W odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych przez domowe kominy szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu (głównie NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), a także drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).
PAMIĘTAJMY SPALONE ŚMIECI NIE ZNIKAJĄ, NIE ZAMIENIAJĄ SIĘ CAŁKOWICIE W CIEPŁO!
Spalone śmieci zmieniają się w chmurę trucizn, która osadza się na glebie w najbliższej okolicy. Trucizny te gromadzą się także w organizmie Twoim i Twoich dzieci i po latach przyniosą efekt w postaci chorób.

Publikacja: s.ps