Co właściwie mnie tu trzyma? W Łysinach dzieci znają odpowiedź

24.10.2017
dwie dziewczynki wycinają prace
Autor zdjęć: 
SP Łysiny

W Szkole Podstawowej  im.Józefa Wybickiego  w Łysinach dobiega końca realizacja zadania publicznego tj. projektu pod nazwą   ,,Pytasz  mnie  co  właściwie  mnie tu trzyma?..." zleconego w ramach Konkursu ,,Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe– Budżet Inicjatyw Obywatelskich” współfinansowanego  ze środków Województwa  Lubuskiego.

Głównym celem jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez inicjowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw młodych mieszkańców województwa lubuskiego, wzmacnianie zaufania i więzi między samorządem, a młodymi obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów czy wzmacniania zbieżnych wartości.

Dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Aktywizacji Wsi ,,PRZY  SZKOLE” w Łysinach mogliśmy napisać projekt i otrzymać  fundusze na jego  realizację. Wszystkim, którzy nam pomogli serdecznie dziękujemy.

Publikacja: s.ps