,,Bezpieczeństwo w domu i poza domem” Profilaktyka Straży Miejskiej

24.10.2017
zajęcia SP1

W dniu 23 października 2017 roku po raz kolejny Straż Miejska uruchomiła program profilaktyczny skierowany dla szkół podstawowych.

Funkcjonariusze straży miejskiej odwiedzą wszystkie szkoły w klasach pierwszych w na ternie Gminy Wschowa. Pierwsze zajęcia odbyły się w tym roku w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie. Następne zaplanowane są w pozostałych placówkach oświatowych na przełomie października i listopada.

Celem programu jest zapoznanie młodych ludzi z podstawowymi zasadami ruchu drogowego dotyczącymi przede wszystkim ruchu pieszych i rowerów.

Ponadto funkcjonariusze omawiają zagrożenia, z jakimi mogą napotkać się młodzi ludzie w domu i poza domem.

 Zdjęcia: SP 1 Wschowa

Straż Miejska Wschowa

Publikacja: straz_miejska