„Śmieci się segreguje, a nie w piec pakuje” -Festiwal Piosenki Ekologicznej

24.10.2017

Straż Miejska we Wschowie włączyła się w organizację Festiwalu piosenki ekologicznej. Organizatorami festiwalu są również Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Spółka Komunalna oraz Centrum Kultury i Rekreacji.
Straż Miejska oraz pozostali organizatorzy uzgodnili, iż tematem przewodnim tegorocznego festiwalu będzie spalanie odpadów w instalacja przydomowych (kotłowniach), emisji niebezpiecznych spalin do środowiska naturalnego i zagrożeń związanych z tym niebezpiecznym zjawiskiem jakim jest pojawiający się w naszym otoczeniu tzw. smog.

Festiwal odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku.

W związku z tym Straż Miejska przypomina iż :

W okresie jesienno- zimowym pogarsza się jakość powietrza którym oddychamy. W znacznej mierze odpowiada za to tzw. niska emisyjność czyli emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w piecach, kominkach i kotłach. W procesie spalania bardzo ważną rolę odgrywa temperatura spalania – w przypadku gdy jest ona zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.

Spalanie niskiej jakości węgla lub odpadów – w piecach domowych, które nie są wyposażone w żadne instalacje oczyszczania spalin, prowadzi do bardzo wysokiej emisji pyłów i substancji rakotwórczych.

Nie spalaj odpadów w piecach domowych- spalane śmieci nie znikają całkowicie ???

W odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych przez domowe kominy szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu (głównie NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), a także drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

PAMIĘTAJMY SPALONE ŚMIECI NIE ZNIKAJĄ, NIE ZAMIENIAJĄ SIĘ CAŁKOWICIE W CIEPŁO !

Spalone śmieci zmieniają się w chmurę trucizn, która osadza się na glebie w najbliższej okolicy. Trucizny te gromadzą się także w organizmie Twoim i Twoich dzieci i po latach przyniosą efekt w postaci chorób .

Przypominamy również, iż nie jest to pierwsza inicjatywa profilaktyczna straży miejskiej we Wschowie w temacie spalanie a odpadów. W miesiącu kwietniu 2017 roku przeprowadzono konkurs plastyczny pod tytułem ,,Dzieci Zakazują palić śmieci" .

W załączeniu regulamin Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Śmieci się segreguje, a nie w piec pakuje”

 

Straż Miejska Wschowa

Do pobrania: 

Publikacja: straz_miejska