Jedenasta konferencja naukowa

18.10.2017
Autor zdjęć: 
Muzeum Ziemi Wschowskiej

W dniach 12‑13 października br. odbyła się, już po raz jedenasty, konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Muzeum Okręgowe w Lesznie. W tym roku naukowcy z całej Polski pochylili się nad problemem reformacji na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko‑śląskim, a konferencja była jednocześnie wydarzeniem towarzyszącym dwóm wystawom czasowym („Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” w Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz „Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie wyznań” w Muzeum Okręgowym w Lesznie) wpisujących się w obchody jubileuszu 500‑lecia reformacji. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość skorzystać z kuratorskiego oprowadzania po obu wystawach oraz zwiedzić kościoły św. Jana i św. Krzyża w Lesznie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele ośrodków akademickich, muzeów, mediów ewangelickich, jak również bibliotek i środowisk konserwatorów zabytków. Zakres czasowy poruszanych w referatach problemów obejmował okres od XVI w. po czasy powojenne, a prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili zagadnienia, dotyczące w dniu pierwszym obrad przede wszystkim Wschowy i okolic, w dniu drugim Leszna i Śmigla.

(MZW)

Publikacja: s.ps