Centrum Kultury i Rekreacji

CENTRUM KULTURY I REKREACJI WE WSCHOWIE

budynek ckir we wschowie
ul. Niepodległości 1
67-400 Wschowa
www.ckir.wschowa.pl
e-mail: ckiratwschowa [dot] pl
tel. 65 540 23 36
dyrektor - Piotr Kokorniak

Prowadzone sekcje: wokalna, szachowa, plastyczna, teatralna, brydża sportowego

Klub Piosenki SOLO - sekcja wokalna działa przy CKiR dwa razy w tygodniu. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i każda środę od godziny 14:00 w pracowni nr 26 (II piętro, budynek CKIR wejście od strony ul. Daszyńskiego). Zajęcia prowadzone są bezpłatnie. KLUB PIOSENKI SOLO działający przy CKiR prowadzony jest przez instruktora Elżbietę Machowską.

Sekcja szachowa  – Klub Szachowy Hetman działa przy Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Pod okiem pana Janusza Trusewicza (tel.601171382) można szkolić swoje umiejętności. Zajęcia odbywają się w sali audiowizualnej na I piętrze dwa razy w tygodniu w poniedziałki oraz piątki w godzinach od 17:30 do 20:00.

Sekcja plastyczna - instruktor Krzysztof Chruszczewski. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach:

•    sekcja dziecięca – piątek od godz. 16:00
•    sekcja młodzieżowa środy od godz. 16:00
•    sekcja Uniwersytetu Trzeciego Wieku /dorośli/ – wtorek od godz. 12:00

Sekcja teatralna - celem zajęć jest rozwijanie pasji i zainteresowań teatrem amatorskim, a także animowanie środowiska, w którym żyjemy. Robimy to poprzez regularne spotkania w czasie, których poznajemy siebie, techniki pracy na scenie, umiejętności wyrażania swych emocji i doświadczeń przez taką formę sztuki. Prowadzący to pedagog, absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wiedzy o Teatrze na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, instruktor teatralny – Grzegorz Dolaciński.

•    Grupa dziecięca środa 17:00 – 18:30
•    Grupa młodzieżowo – dorosła: środy 18:30-20:00 oraz czwartki od 18.30 – 20.00 sala widowiskowa CKiR. Do grupy może przyłączyć się każdy kto ukończył 16 lat.

Sekcja brydża sportowego CKiR prowadzi spotkania w każdy piątek od godziny 16:30 w budynku byłego Gimnazjum nr 1 przy ul. Kopernika 7 /parter/.W każdy piątek rozgrywane są turnieje brydża sportowego pomiędzy zawodnikami ze Wschowy, Góry, Leszna oraz Głogowa. Natomiast w każdy poniedziałek zawodnicy naszej sekcji wyjeżdżają na turnieje do Góry, w środy do Głogowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 781 39 86 09. Wszelkie informacje oraz wyniki dostępne na stronie http://www.wsbs.republika.pl/

Siłownia & fitness & sauna
Zapraszamy do korzystania z siłowni oraz sali CKiR przy ul. Moniuszki 11 we Wschowie. Proponujemy treningi personalne, ZUMBĘ (wtorek godz. 18:30), Crosstraining (wtorek 19:30, czwartek godz. 19:00), aerobik (środa godz. 18:30), tenis stołowy (poniedziałek 16:00 - 18:00, piątek 16:00 - 18:00).
Instruktor siłowni CKiR - Rafał Jarek, Jacek Kulik, Przemysław Murdzek

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Historia
W roku 2008 we wschowskim kole Polskiego Związku Emerytów i Rencistów rodzi się myśl utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pomysłodawczynią jest Izabela Łasek, która staje na czele grupy założycielskiej. W jej skład wchodzą także: Elżbieta Banecka, Barbara Celewicz, Marianna Hornicka, Łucja Jakimowicz, Irena Piotrowicz, Cecylia Radzikowska. 4 września 2008 r. grupa przekształca się w Komitet Organizacyjny UTW i zwraca się do dyrektora Domu Kultury z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie uniwersytetu jako sekcji Domu Kultury, a także o pomoc w rozwiązywaniu spraw administracyjnych i formalnych.
14 września 2008 r. Komitet Organizacyjny UTW spotyka się z burmistrzem MiG Wschowa oraz dyrektorem Domu Kultury. Zostają określone warunki na jakich działać będzie UTW oraz sposób jego finansowania. Po tych ustaleniach Komitet przekształca się w Radę Słuchaczy. Jej przewodniczącą zostaje Izabela Łasek.
27 października 2008 r. – uroczyście rozpoczyna się pierwszy rok akademicki. Na systematyczne zajęcia edukacyjne zapisuje się 87 słuchaczy. W 2018 roku obchodzić będziemy 10-lecie założenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obecnie UWT liczy 247 słuchaczy, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach: języki obce, zajęcia sportowe, komputerowe, fotograficzne, plastyczne. Organizują: spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia z prawnikiem, wyjazdy na różne wycieczki, zwiedzają wiele ciekawych miejsc. Aby umilić czas słuchacze wyjeżdżają na kręgle i przedstawienia do teatru. Członkowie UTW niosą pomoc drugiemu człowiekowi, aktywnie uczestniczą w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Szlachetnej Paczce i wielu akcjach charytatywnych. http://utw.zw.pl/

Siedziba Biura UTW:
II piętro biura CKiR
ul. Niepodległości 1
67-400 Wschowa
tel.  65 540 23 36
tel. kom. 609 607 408
e-mail:  utwatwschowa [dot] pl

Biuro UTW czynne:
poniedziałek – godz. 10.00 – 11.00
środa – godz. 10.00 – 11.00
Przyjmowanie składek w poniedziałki w godz. 10.00-11.00

Obecny zarząd UTW:
Ewa Sworowska – Sadowska – przewodnicząca UTW
Lucyna Omieczyńska – z-ca przewodniczącej
Maria Borkowska – skarbnik
Teresa Lewicka – protokółowanie zebrań Rady Słuchaczy
Halina Tlałka – członek zarządu, organizator dodatkowych spotkań
Czesława Błażejewska – współpraca z liderami grup
Andrzej Drzewicz – prowadzenie strony internetowej
Izabela Łasek – honorowa przewodnicząca UTW

Publikacja: s.ps