,,Orkan Ksawery”- Gminy Zespól Zarządzania Kryzysowego

10.10.2017
skutki orkanu ksawery

W związku z przejściem z czwartku na piątek ,,orkanu Ksawery” Pani Burmistrz Danuta Patalas w piątek 6 października 2017 roku  rano o godz. 7/15 zwołała Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Odebrano meldunki o powstałych szkodach na ternie Gminy Wschowa. Pani Burmistrz powołała zespół do udokumentowania zgłoszonych uszkodzeń.  Przedmiotowy zespół o godz. 10/00 wyjechał w teren i wstępnie ocenił skalę zniszczeń oraz przeprowadził rozmowy z poszkodowanymi o procedurach związanych z uzyskaniem rzeczowej i finansowej pomocy.

O godzinie 12/00 ponownie Pani Burmistrz Danuta Patalas zwołała Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Ocenę sytuacji przedstawiali Komendanci straży pożarnej, policji i straży miejskiej. Ponadto Pan Zdzisław Rygusik przedstawił procedury związane z udzieleniem pomocy osobom poszkodowanym. 

 

Straż Miejska Wschowa

 

zdjęcia: UMiG Wschowa Zdzisław Rygusik

 

Publikacja: straz_miejska