Konferencja naukowa

plakat z programem
Miejsce: 
Muzeum Okręgowe w Lesznie, ul. Narutowicza 31
Organizator: 
Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Muzeum Okręgowe w Lesznie
Data: 
13.10.2017 10:00

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Reformacja na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim”, która odbędzie się w dniach 12-13.10.2017 r. we Wschowie i w Lesznie. Organizatorem naukowego spotkania jest stowarzyszenie Czas A.R.T. ze Wschowy wraz z Muzeum Ziemi Wschowskiej i Muzeum Okręgowym w Lesznie.

Konferencja wpisuje się w obchody 500-lecia reformacji. Tematyka referatów obejmie historię poszczególnych wyznań, przybliży sylwetki czołowych dla nich postaci, dotyczyć będzie także szeroko pojętego dziedzictwa protestantów na terenie ziemi wschowskiej, a także pograniczu wielkopolsko-śląskim. W programie zaplanowano także zwiedzanie okolicznościowych wystaw muzealnych: „Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” (Muzeum Ziemi Wschowskiej, pl. Zamkowy 2) i „Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie wyznań“ (Muzeum Okręgowe w Lesznie, ul. Narutowicza 31).

Wschowa-Leszno, 12‑13 X 2017

13 X 2017

Muzeum Okręgowe w Lesznie, ul. Narutowicza 31

Sesja IV: moderator prof. dr hab. Olgierd Kiec

10.00-10.20 Paweł Klint (Uniwersytet Wrocławski), Szlachta różnowiercza w południowo-zachodniej Wielkopolsce (okolice Leszna i Śmigla) w XVI-XVIII wieku

10.20-10.40 Mariusz Pawelec (Opole), Bracia polscy w Śmiglu w XVI i XVII wieku

10.40-11.00 Kamila Szymańska (Muzeum Okręgowe w Lesznie), Dziedzictwo leszczyńskich drukarń w XVII i XVIII wieku w zakresie tematyki wyznaniowej i religijnej. Piśmiennictwo protestanckie

Sesja V: moderator dr Paweł Klint

11.30-11.50 Olgierd Kiec (Uniwersytet Zielonogórski), Historia, pamięć, tożsamość. Z dziejów protestantyzmu w Lesznie i Wschowie w XIX i XX wieku

11.50-12.10 Małgorzata Gniazdowska (Muzeum Okręgowe w Lesznie), Kościoły protestanckie w Lesznie i Śmiglu oraz ich wyposażenie jako fundacje mieszczańskie i szlacheckie

12.10-12.30 Maciej Urban (Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie), Leszczyńskie zabytki protestanckie w dokumentacji konserwatorskiej

Zwiedzanie wystawy „Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie wyznań” – oprowadzanie kuratorskie: Kamila Szymańska

15.30 Spacer studyjny do kościołów poewangelickich św. Jana i św. Krzyża – oprowadzają: Małgorzata Gniazdowska i Maciej Urban

 

Pomoc w organizacji:

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

 

Publikacja: s.ps