SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE ZA ROK 2016