Dopiero zadymianie udowodniło podłączenie szamba i wód deszczowych do sieci drenażowej zbierającej wodę z pól

10.05.2017

Pracownicy Spółki Wodnej w dniu 9 maja 2017r. w trakcie prac remontowano-budowlanych ujawnili w sieci drenażowej nieczystości ciekłe w miejscowości Kandlewo, dlatego też fakt ten zgłosili do Straży Miejskiej we Wschowie.

W związku z powyższym w dniu 10 maja 2017r.  wspólnie z pracownikami Spółki Komunalnej we Wschowie funkcjonariusze straży miejskiej przeprowadzili kontrolę pobliskich domostw i wprowadzili urządzenie zadymiające do rur drenażowych i dym doprowadził strażników do jednej z posesji.

Jak się okazało w trakcie kontroli mieszkaniec Kandlewa był podłączony z drenażem do  zbiornika zbierającego ścieki oraz był podłączony z wodami opadowymi.

Czynności na miejscu wykazały również niezgodność objętości wywożonego szamba do ilości zużytej wody w okresie 6 miesięcy aż 25 tys. litrów.

Mieszkaniec Kandlewa został ukarany wysokim mandatem i nakazano usunięcie nieprawidłowości. W następny miesiącu zostanie przeprowadzona u sprawcy ponowna kontrola.

                                                                                                                                                                                                             Straż Miejska Wschowa

Publikacja: sm