Ślubowanie klas pierwszych w SP 2

27.09.2017
uczniowie skladają ślubowanie
Autor zdjęć: 
Szkoła Podstawowa nr 2

W minionym tygodniu miało miejsce ważne szkolne wydarzenie. Podczas apelu z okazji Święta Patrona, pierwszoklasiści zostali uroczyście przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie.

Tego dnia uczniowie z klas: 1a, 1b i 1c  wraz ze swoimi wychowawczyniami oraz zgromadzonymi na apelu  rodzicami  obejrzeli program artystyczny w wykonaniu  uczniów klas V D i III F przygotowany przez  panie:  Renatę Kokorniak  i Małgorzatę Grys oraz zespół muzyczny FORTE prowadzony przez pana Łukasza Hilarskiego.

Następnie pierwszoklasiści w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym ślubowali: być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania pani wicedyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia a dyrektor szkoły, pan Ryszard Ratajczak, wręczył wychowawczyniom klas symboliczne ołówki oraz pamiątkowe dyplomy i linijki  dla każdego ucznia.

Publikacja: s.ps