Niedziela z Muzeum...

24.09.2017
plakat na wschowskie dni dziedzictwa
plakat z programem

Hasło przewodnie 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa brzmi: „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Muzeum Ziemi Wschowskiej, jak co roku, bierze udział w obchodach największego w Europie święta promującego dziedzictwo kulturowe. Zaplanowane wydarzenia wpisują się w zamysł organizatorów, aby szczególnie zaakcentować krajobraz miasta jako zapis działalności naszych przodków i wzajemnych relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym. Odczytując te wielowarstwowe treści odkrywamy istotę krajobrazu kulturowego.
Zapraszamy do zapoznania się z programem i udziału w wydarzeniach:

24.09.2017, godz. 14.00
w cyklu „Niedzielne Zabawy w Muzeum” warsztaty rodzinne poświęcone tematowi „Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu”
Muzeum Ziemi Wschowskiej, pl. Farny 3

godz. 15.00  
„Tajny kod miasta - architektoniczny krajobraz Wschowy” - spacer z historykiem sztuki Martą Małkus (początek spaceru pl. Farny 3)

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Publikacja: s.ps