Wielki sukces Spółki

08.09.2017
logo spółki komunalnej

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. otrzymała ponad milion złotych. Po raz pierwszy w historii swojej działalności gospodarczej Spółce przyznano tak duże środki finansowe. Pieniądze te zostaną wykorzystane na przedsięwzięcie realizowane w Gminie Wschowa, które będzie polegało montażu zdalnego odczytu urządzeń rejestrujących przepływ wody. Początek realizacji projektu przewiduje się na 2018 rok. „Bardzo cieszy fakt, że założenia, które zostały przyjęte na początku kadencji nabierają realnego kształtu. Pozyskane pieniądze pozwolą wdrożyć kompleksowy system e-usług dla ludności naszej gminy” – mówi Danuta Patalas.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach umowy partnerskiej w projekcie pt. “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”.  Umowa na to zadanie została podpisana 31 sierpnia br. przez członka zarządu Województwa Lubuskiego - Alicję Makarską oraz Kazimierza Puchana - prezesa zarządu Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

Publikacja: s.ps