Trwa rozbudowa ulicy Kamiennej

15.09.2017
wylany asfalt na ulicy kamiennej

Trwa rozbudowa ulicy Kamiennej we Wschowie. Jest to wspólna inwestycja powiatu i gminy. Całkowita wartość inwestycji to kwota 1 911.281,88 zł. Starostwo Powiatowe otrzymało na to zadanie dofinasowanie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 829.408 zł. Pozostała kwota 1 081.873,88 została podzielona po połowie między powiat i gminę. Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej, radni wyrazili zgodę na udzielenie dotacji do rozbudowy ulicy Kamiennej w kwocie 541.000,00 zł. Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4206F (ul. Kamienna) we Wschowie” prowadzona jest w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W związku z prowadzonymi pracami, ulica Kamienna została zamknięta dla ruchu. Dodatkowo, przy Placu Grunwaldu oraz ulicy Solnej został postawiony został znak zatrzymywania i postoju. Taka zmiana organizacji ruchu ma charakter czasowy i będzie obowiązywała nie dłużej niż do 15 października.

Publikacja: s.ps