Czeska i Węgierska w trakcie remontu

12.09.2018

Budowa drogi przy ulicach Czeskiej i Węgierskiej właśnie się rozpoczęła. Na wschowskim osiedlu Zacisze przy ulicach Czeskiej i Węgierskiej wybudowana zostanie droga gminna wraz z budową sieci odwodnienia drogowego, budową linii oświetlenia ulicznego oraz likwidacją słupa linii niskiego napięcia.

- Duża skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych umożliwiła w ciągu ostatnich czterech lat na realizację wielu inwestycji, które są Wschowie niezbędne – podkreśla Miłosz Czopek.

Dofinansowanie do tej inwestycji wyniesie 60 procent czyli 763 992 zł. Gmina musi dołożyć brakujące 40 procent, czyli nieco ponad pół miliona złotych. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej stworzono możliwość rozwiązania drogowego problemu, z jakim mieszkańcy ulic Węgierskiej i Czeskiej borykali się od kilkunastu lat.

- Z problemami drogowymi borykają się niestety mieszkańcy licznych wschowskich osiedli i ulic. W tej kadencji wiele z nich zostało rozwiązanych. Przygotowywane są kolejne projekty, a ich realizacja powinna nastąpić w przyszłym roku. Początek budowy dróg na Zaciszu cieszy szczególnie, gdyż latami mieszkańcy sygnalizowali problem, jednak nikt nie podjął się jego rozwiązania. W tej kadencji wykonany został pierwszy projekt, pozyskane zostały niezbędne do budowy grunty i pozwolenia, zdobyte dofinansowanie a teraz trwa już budowa, która zgodnie z umową zostanie zakończona jeszcze w tym roku. To są konkrety – mówi Miłosz Czopek.

Publikacja: s.ps