Nominacje dyrektorów

13.06.2017
nominowani dyrektorzy

Po zakończonych konkursach na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych przyszła pora na nominacje. Powierzenie stanowisk odbyło się w siedzibie urzędu, a nominacje i gratulacje wręczyli włodarze gminy. Przypominamy, że w wyniku przeprowadzanych konkursów dyrektorami zostali: Maciej Grabianowski - Szkoła Podstawowa nr 1, Mikołaj Błaszczyk - Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni, Małgorzata Bryjak - Przedszkole nr 1, Sylwia Bąkiewicz - Przedszkole nr 3, Lidia Toś - Przedszkole nr 5.

Kandydaci na dyrektorów szkół w Siedlnicy i Konradowie nie przedłożyli niezbędnych dokumentów, a tym samym nie spełnili wymogów formalnych konkursu. Kandydat na dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysinach nie uzyskał wymaganej oceny niezbędnej do powierzenia stanowiska. W zaistniałej sytuacji, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, decyzje o obsadzie na wspomnianych stanowiskach podejmuje burmistrz gminy. Tym samym Danuta Patalas zdecydowała w porozumieniu z kandydatkami, że w Konradowie dyrektorem szkoły dalej będzie pani Kamila Obel, a w Łysinach Pani Renata Chilarska, obie otrzymały powierzenie na okres pięć lat. Natomiast zgodę na przejęcie obowiązków dyrektora szkoły w Siedlnicy na okres 10 miesięcy wyraziła pani Aldona Mazurczyk.

Zgodnie z procedurami z ratusza wysłano pismo do kuratora lubuskiego o opinię potwierdzającą powierzenia podjęte przez burmistrz. Jeśli kandydaci spełniają wymagania określone przepisami, a tak jest, to odpowiedź jest zwyczajową formalnością.

Publikacja: patryk_sm