Zarządzenia wojewody lubuskiego dotyczące tegorocznych wyborów

08.03.2018

W załącznikach zostały zamieszczone dwa zarządzenia wojewody lubuskiego dotyczące tegorocznych wyborów samorządowych:
1.    Zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i powiatów w województwie lubuskim.
2.    Zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Publikacja: s.ps