Zabytek z dotacją

24.07.2018

Kripplein Christi po wielu latach doczeka się wymiany pokrycia dachowego. Wszystko to za sprawą dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wschowski zabytek otrzymał 190 tysięcy złotych dotacji na remont konstrukcji więźby dachowej Kripplein Christi z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej.
- To tylko dzięki umiejętności pozyskiwania znaczących środków jesteśmy w stanie prowadzić tak szeroki front inwestycyjny. W roku 2015 wzmocniliśmy statykę budynku. Wtedy pozyskaliśmy 100 tysięcy złotych. Teraz zabezpieczymy całość budynku przed wodą i jej niszczącymi skutkami. To duży krok na drodze zabezpieczenia tego cennego zabytku dla przyszłych pokoleń. Nadal poszukujemy dodatkowych źródeł finansowania tej inwestycji – komentuje Miłosz Czopek.

Aktualnie została podpisana umowa z Zakładem Budownictwa Ogólnego Henryka i Jacka Kowalczykowskich ze Wschowy. Prace mają zostać wykonane do połowy października a ich kwota nie ma przekroczyć 374984.31 zł.
Kripplein Christi to zabytek o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej i naukowej. Jest on bowiem  najstarszym kościołem luterańskim w Wielkopolsce. Niestety, obecny stan zachowania zabytku wymaga podjęcia prac restauratorskich. Dzięki przyznanym środkom będzie możliwe zabezpieczenie Kościoła Poewangelickiego (Kripplein Christi) we Wschowie przed dalszym niszczeniem. Kwota dotacji przeznaczona zostanie na wzmocnienie konstrukcji dachowej i wymianę pokrycia dachowego oraz wymianę instalacji odgromowej. Dzisiejszy stan budynku nie pozwala na udostępnianie obiektu osobom zwiedzającym. Jednak Gmina w przyszłości chciałaby aby ten wartościowy obiekt został udostępniony dla turystów odwiedzających nasze miasto.

Publikacja: s.ps