XXXIV Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

06.11.2017

7 listopada 2017r. o godz. 14.00  w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie odbędzie się XXXIV Sesja Rady  Miejskiej we Wschowie.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIV/249/16  Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2017-2026.
3.    Wolne wnioski, zapytania i informacje.
4.    Zakończenie obrad.

Publikacja: s.ps