XXXII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

19.09.2017

28 września 2017r. o godz. 14:00  w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja z działalności Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. za 2016r.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2017r.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2017r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zbycia nieruchomości gminnych,

2)      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego oraz pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność gminy,

3)      zmiany Uchwały Nr III/4/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie,

4)      dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących zasoby gminne zewidencjonowane jako wody stojące tj. stawy, wraz z terenami przyległymi oraz nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na cele rolnicze,

5)      zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok,

6)      zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa
na lata 2017 – 2026.

 1. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 3. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                              

Do pobrania: 

Publikacja: s.ps