XXXI Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

22.08.2017

31 sierpnia 2017r. o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie odbędzie się XXXI  Sesja Rady  Miejskiej we Wschowie.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Miejskiej.
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:

  • Zaliczenia drogi w miejscowości Wschowa do kategorii drogi gminnej,
  • Zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok (wejście w życie uchwały z dniem podjęcia),
  • Zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok (wejście w życie uchwały z dniem 1 września 2017r.).

5.    Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wolne wnioski, zapytania i informacje.
7.    Zakończenie obrad.

Publikacja: s.ps