Wyróżnieni nauczyciele z SP2

19.10.2017
nagrodzeni nauczyciele z kuratorem oświaty
Autor zdjęć: 
Szkoła Podstawowa nr 2

13 października w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsce uroczystość, której organizatorem było Lubuskie Kuratorium Oświaty. Wydarzenie to było związane z obchodami  Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji wyróżniający się nauczyciele z województwa lubuskiego, w dowód uznania za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, zostali uhonorowani odznaczeniami i nagrodami wręczonymi przez Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka i Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewę Rawę. Wśród wyróżnionych znaleźli się nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie: Pani Genowefa Turowska (Srebrny Krzyż Zasługi), Pani Małgorzata Świder (Medal Brązowy za Długoletnią Służbę), Pani Alicja Krawiec (Medal Komisji Edukacji Narodowej), Pan Fryderyk Cymerling (Nagroda Lubuskiego Kuratora Oświaty). Udział w uroczystości dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń i wzruszeń.
Natomiast 16 października nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa odebrał Pan Marek Mikołajczak.

Publikacja: s.ps