Wybrano pracownika do Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych

12.07.2018

W wyniku ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie aplikację złożyły dwie osoby, z których tylko jedna spełniała wymogi formalne zgodne z ogłoszeniem. Kandydatka przystąpiła do drugiego etapu naboru jakim była rozmowa rekrutacyjna i wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami, znajomością przepisów prawnych oraz stażem pracy w administracji publicznej do zatrudnienia na stanowisku Inspektora w Wydziale Spraw organizacyjnych i Społecznych.

Szczegóły w poniższym załączniku

Do pobrania: 

Publikacja: s.ps