Wybrano Aplikanta Straży Miejskiej

19.12.2017

W wyniku ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Aplikanta Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie aplikacje złożyły 3 osoby. Wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem. Do drugiego etapu naboru jakim była rozmowa rekrutacyjna przystąpiło 3 kandydatów. Pan Paweł Nowak wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia  na stanowisku Aplikanta Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Publikacja: s.ps