Wieloletni problem mieszkańców rozwiązany!

27.06.2017
zjazd do posesji w Przyczynie Dolnej

Gmina rozwiązała wieloletni problem mieszkańców wsi Przyczyna Dolna. Po intensywnych opadach deszczowych dochodziło do notorycznego zalewania posesji. Aby temu zapobiec wykonano rów odwadniający oraz przebudowano trzy zjazdy z drogi gminnej do posesji. Powstały rów odwadniający ma odprowadzać wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy 55 Poznańskiego Pułków Ułanów.

Publikacja: s.ps