Widoczne duże zmiany na ulicy Kamiennej

02.10.2017
wylewany asfalt na kamiennej

Prace na Kamiennej postępują. Ich koniec jest coraz bliższy. To jedna z największych inwestycji drogowych finansowanych przez gminę kwotą ponad pół miliona złotych. Przypominamy, że jest to wspólna inwestycja powiatu i gminy. Całkowita wartość inwestycji to kwota 1 911.281,88 zł. Inwestycja została dofinansowana z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotą 829.408 zł. Brakującą kwotę zabezpieczyły po połowie powiat i gmina.

Z oczywistych względów ulica Kamienna została zamknięta dla ruchu. Dodatkowo, przy Placu Grunwaldu oraz ulicy Solnej zostały postawione dodatkowe znaki drogowe. Ta zmiana organizacji ruchu ma charakter czasowy i będzie obowiązywała nie dłużej niż do 15 października.

- Ulica Kamienna jest doskonałym przykładem na to, że gmina i powiat mogą być dobrymi partnerami. Zakres współpracy jest bardzo rozległy i wiem, że mieszkańcy to docenią. Trwa przebudowa Kamiennej, skończyliśmy Kościuszki, rozpoczniemy II etap Mickiewicza. Takie są wspólne ustalenia. Liczba inwestycji drogowych w mieście od początku tej kadencji jest bardzo duża i nadal rośnie – podkreśla Miłosz Czopek.

Publikacja: s.ps