W czasie mrozów pamiętajmy również o zwierzętach - Trzy psy odebrane i jeden mandat z ustawy o ochronie zwierząt

27.02.2018
kontrola bytowania zwierząt

Fundacja poprosiła o wsparcie strażników w czasie kontroli dotyczącej bytowania zwierząt w tym trudnym czasie. W miejscowości Dębową Łęka po raz kolejny Fundacja SOS przeprowadziła kontrolę. Na miejscu stwierdzono, iż właściciel piesków po mimo wcześniejszych nakazów nie poprawił bytowania swoich zwierząt. Pieski nie miały schronienia, biegały na wybiegu w swoich odchodach i martwych szczurach, brak było bieżącej wody. Na tej podstawie Pan inspektor ochrony zwierząt podjął decyzje o zabraniu piesków i w wszczęciu procedury odebrania zwierząt.

W trakcie następnej kontroli na innej posesji wykryto nieprawidłowości w zakresie obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt tj. zwalnianie psa ze smyczy, co 12 godzin oraz krótki łańcuch poniżej 3 m. Za powyższe strażnicy miejscy nałożyli na opiekuna mandat karny.

 

Straż Miejska

Publikacja: straz_miejska