UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

16.05.2018

Przypominamy, że 19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 
Ustawa z dnia 15 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (art. 61 ust 1) dała przedsiębiorcom 2 lata od czasu wejścia w życie przepisów na uzupełnienie niezbędnych danych. Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa zatem 19 maja 2018 r.
 
Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem przedsiębiorcy przez system CEIDG

Szczegóły pod nr. telefonu 65 540 86 25

Publikacja: s.ps