Trwa nabór wniosków o dofinansowanie działalności profilaktycznej

31.01.2018

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie działalności profilaktycznej na rok 2018 w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2018.

Termin składania wniosku do dnia 12 lutego 2018r. w UMiG Wschowa – Profilaktyka i Młodzież ul. Niepodległości 1; tel. 721 119 118 lub 65 547 60 67

Publikacja: s.ps