Spotkanie noworoczne u wojewody

18.01.2018
Autor zdjęć: 
Lubuski Urząd Wojewódzki

15 stycznia burmistrz Danuta Patalas wzięła udział w spotkaniu noworocznym Wojewody Lubuskiego. Uczestniczyli w nim, m.in. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, parlamentarzyści, Ks. Bp Tadeusz Lityński, włodarze gmin, przedstawiciele administracji zespolonej i niezespolonej, wojska oraz przedstawiciele ośrodków akademickich oraz organizacji pracodawców. Władysław Dajczak - Wojewoda Lubuski podziękował przybyłym za owocną współpracę, która przyczyniła się m.in. do wzorowego wdrożenia programu „Rodzina 500 Plus” oraz przeprowadzenia reformy edukacji w naszym województwie. Spotkanie noworoczne było doskonałą okazją do złożenia życzeń, rozmów i wymiany doświadczeń na temat pracy oraz zadań przeprowadzanych zarówno w samorządzie jak i administracji rządowej. Zebrani goście wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu „Małych Gorzowiaków”.

Publikacja: s.ps