Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych

20.12.2017

Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych

 

I.Opis nieruchomości:

1.lokal użytkowy położony w budynkach Rynek 16 i Ratuszowa 1 we Wschowie

o powierzchni użytkowej 91,23 przeznaczony na działalność handlową,

administracyjno-biurową lub usługi z wyłączeniem działalności związanej z grami

hazardowymi.

2.lokal użytkowy położonywe Wschowie przy ulicy Niepodległości 2 o powierzchni

użytkowej 18,82 m² przeznaczony na działalność administracyjno-biurową, handlową lub

usługi z wyłączeniem działalności związanej z grami hazardowymi.

3.lokal użytkowy położonywe Wschowie przy ulicy Boh. Westerplatte 11a o powierzchni

użytkowej 18,48 m² przeznaczony na działalność administracyjno-biurową, ubezpieczeniową lub

usługi z wyłączeniem działalności związanej z grami hazardowymi.

4.garaż murowany o powierzchni użytkowej 15,30 m2położony we Wschowie na zapleczu

nieruchomości Ks. Kostki 17 (działka nr 1594/11).

II.Miejsce i termin przetargu:

22 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we
Wschowie, ul. Rynek 1.

III. Cena wywoławcza:

1.lokal nr 1: 13,00 zł netto/m² powierzchni użytkowej lokalu

2. lokal nr 2: 7,50 zł netto/m² powierzchni użytkowej lokalu

3. lokal nr 3: 6,00 zł netto/m² powierzchni użytkowej lokalu

4. garaż: 3,00 zł netto/m² powierzchni użytkowej lokalu

Opłaty za media naliczane są oddzielnie według cen dostawców. Do czynszu nalicza się

podatek VAT wg obowiązującej stawki. Najemca opłaca ponadto podatek od

nieruchomości.

IV.Postąpienie wynosi 1,00 złotych netto/m² dla lokali nr 1, 2 i 3 oraz 0,50 zł netto/ m2 dla

garażu.

V. Obciążenia nieruchomości:

lokale wolne od obciążeń

VI.Termin zagospodarowania lokalu:

zawarcie umowy najmu nastąpi po siedmiu dniach od rozstrzygnięciu przetargu
VII. Termin wnoszenia opłat czynszowych:

do dnia 10 każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury VAT.
VIII.Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości:
- 300,00 zł dla lokali nr 1,2 i 3 oraz 150,00 zł dla garażu.

Wpłaty wadium należy dokonać na konto urzędu w Banku Spółdzielczym Wschowa,

numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do dnia 18 stycznia 2018

roku włącznie.

Wadium podlega zaliczeniu na poczet czynszu osobie, która wygra przetarg. Pozostałym
uczestnikom przetargu jest zwracane w terminie trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba uczestnicząca w przetargu zobowiązana jest do okazania dowodu wpłaty wadium.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku odstąpienia od podpisania umowy najmu przez osobę,

która wygra przetarg.

IX.Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez
podania przyczyn.

 

Zastępca Burmistrza

Miłosz Czopek

Publikacja: info