Prowadzisz biznes? Weź udział w badaniu

05.01.2018
logo centrum obsługi inwestorów i ekspertów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ankietuje przedsiębiorców w zakresie ich planów rozwojowych na lata 2018-2023 w obszarze badań i rozwoju. Wyniki diagnozy pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych i pozwolą zwiększyć możliwości pozyskiwania środków z programów krajowych.

W krótkiej ankiecie badamy m.in. plany przedsiębiorców, współdziałanie sfery biznesu i nauki, w tym komercjalizację wyników badań naukowych.
Ankieta ma charakter poufny. Wyniki i wnioski zostaną opublikowane w zagregowanej formie.
 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na 10 pytań ankiety pod adresem: ankieta

treść informacji

Publikacja: s.ps