Projekt listy osób uprawnionych do przydziału lokalu socjalnego

02.11.2017

 

Projekt listy osób uprawnionych do przydziału lokalu socjalnego

sporządzony na podstawie wniosków zweryfikowanych w okresie

od 01 września do 31 października 2017 roku *.

 

L.p

Imię i nazwisko

Liczba osób wspólnie ubiegających się o przydział lokalu

punktacja

1

Paweł Waszkiel

1

210

2

Jan Markowski

1

180

3

Rafał Skowroński

1

130

 

*Lista nie obejmuje gospodarstw domowych oczekujących na przydział lokalu na mocy wyroku eksmisyjnego.

Wschowa, dnia 02 listopada 2017 roku

Skargi, wnioski i odwołania dotyczące projektu listy przyjmują pracownicy Wydziału Gospodarki Gminy w pokoju nr 19 w okresie wywieszenia listy tj. od 02 do 15 listopada 2017 roku.

 

 

 

Publikacja: informatyk