Profilaktyka Zdrowia- Strażnicy i Policjanci o Przemocy i Cyberprzemocy w szkołach podstawowych

18.04.2017

W miesiącu kwietniu 2017 roku rozpoczęto w ramach profilaktyki zdrowia zajęcia, których tematem była przemoc i cyberprzemoc. Zajęcia prowadzone były przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej ze Wschowy oraz funkcjonariuszy KPP we Wschowie.

W ramach tych zajęć uczniowie mogli dowiedzieć się, czym jest przemoc, jakie są rodzaje przemocy i jej skutki. Ponadto omówiono aspekty cyberprzemocy, która w dobie powszechnego dostępu do internetu staje się dużym zagrożeniem dla młodych ludzi korzystających z różnego rodzaju forów społecznościowych.   

Pierwsze spotkania odbyły się w Szkole Podstawowej w Łysinach i Szkole Podstawowej NR 2 we Wschowie.

                                                                                                                                                                                                                          Zdjęcia: KPP Wschowa

                                                                                                                                                                                                                          Straż Miejska Wschowa

Publikacja: sm